Paikalliset

Turkulaisessa päiväkodissa sidottiin lapsia peittoihin – AVI löysi vakavia epäkohtia Turun yksityisistä päiväkodeista

Aluehallintovirasto on löytänyt turkulaisista päiväkodeista puutteita henkilöstön kelpoisuudessa ja lasten kohtelussa.

Kuvituskuva.

Marika Lumme

Nättinummessa toimivassa Touhula-päiväkodissa on sidottu lapsia peittoon ja pidetty heitä kiinni epäasiallisesti. Asia käy ilmi Turkulaisen haltuunsa saamasta Aluehallintoviraston päätöksestä.

Päiväkodin AVI:lle antamassa selvityksessä todetaan, että molemmissa tapauksissa lapsen päälle oli laitettu peittoa rauhoittelutarkoituksessa.

Toisessa tapauksessa lapsen huoltajat ovat erikseen todenneet, ettei lasta saa pitää kiinni eikä laittaa peittoa päälle tämän ahdistaessa lasta. Tietoa ei oltu kirjattu muistiin lapsen asiakirjoihin eikä päiväkodin mukaan tieto kiellosta ollut välittynyt koko henkilökunnalle.

Aluehallintovirasto päätyi antamaan Nättinummen Touhulalle huomautuksen. Samalla päätöksellä AVI on löytänyt puutteita ja epäkohtia myös muista Touhulan Turussa toimivista päiväkodeista.

Varissuolla toimivasta Touhula-päiväkodista on tehty useita kanteluita AVI:lle. Aluehallintovirasto on kiinnittänyt huomiota lasten suureen määrään suhteessa työntekijöihin. Tarkastuspöytäkirjan 6.3.2017 mukaan päiväkoti on rekisteröity 62 lapselle, mutta päiväkotiin oli sijoitettuna 82 lasta. Samalla AVI on kiinnittänyt huomiota siihen, että kaikki päiväkodin työntekijät eivät täytä kelpoisuusvaatimuksia.

AVI on todennut, että lasten määrä on ollut liian suuri, henkilöstön määrässä ja kelpoisuudessa on ollut puutteita, kuten myös lasten saamassa varhaiskasvatuksessa ja turvallisuudessa.

Touhula Varissuon toiminnassa on myös aluehallintovirastoon saapuneiden ilmoitusten mukaan ollut ongelmia turvallisuudessa, terveellisyydessä sekä varhaiskasvatuksessa. Antamassaan selvityksessä Touhula Varhaiskasvatus Oy on todennut näiden seikkojen olevan kunnossa, mutta asiasta ei ole esitetty AVI:lle mitään selvitystä.

Nimettömän huoltajan AVI:lle jättämän ilmoituksen mukaan hänen 2-vuotiaalle lapselle oli tullut Varissuon Touhulassa verta vuotava, suuri haava päähän. Asiasta ei valittajan mukaan ole kerrottu huoltajalle eikä haavaa oltu hoidettu. Valituksen mukaan kukaan päiväkodissa ei sanonut tietävänsä asiasta mitään, mitä lapselle oli tapahtunut.

Päiväkoti on selvityksessään kiistänyt väitteen ja todennut, että henkilökunta hoitaa tapaturmaiset haavat ja tiedottaa niistä huoltajille.

Aluehallintovirasto päätti 24. tammikuuta 2019 antamassaan päätöksessä antaa huomautuksen Touhulalle asiakaspaikkojen mitoitusta sekä toiminnan turvallisuutta ja terveellisyydestä koskevien säännösten noudattamisesta. Huomautus annettiin Nättinummen, Varissuon ja Vähäheikkilän Touhula-päiväkodeille.

Touhulan Turun päiväkoteja koskevat valitukset ratkaistiin yhteisellä päätöksellä. Valituksia on tehty kaikista Turussa toimivista Touhula-päiväkodeista. Kaikki valitukset eivät ole AVI:n näkemyksen mukaan antaneet aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Kaarinassa toimiva Villa Leppis on saanut myös Aluehallintovirastolta huomautuksen. AVI on kiinnittänyt huomiota lasten ylisuureen ryhmäkokoon sekä siihen, että päiväkodissa ei ole ollut tarpeeksi henkilökuntaa. Kaikki työntekijät eivät ole täyttäneet lain edellyttämiä kelpoisuusvaatimuksia.

Aluehallintovirasto on kiinnittänyt Kaarinan kaupungin huomiota lasten ryhmäkokoon, henkilöstön määrään ja kelpoisuuteen. Samalla AVI on pyytänyt kaupunkia toimittamaan selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt asiassa.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Lisää aiheesta

Touhula-päiväkoti vastaa Aluehallintoviraston huomautuksiin: Suhtaudumme epäkohtiin vakavasti1.3.2019 10.46

Kommentit (2)

Kommentit

Koska oman lapsemme

Koska oman lapsemme hoitopaikka Villa Leppis on mainittu jutussa nimeltä, haluan tuoda esiin oman kokemuksemme paikasta, joka on pelkästään positiivinen. Lapsemme on ollut kyseisessä hoitopaikassa kolme vuotta ja paikka on hänelle kuin koti. Hoitajiin olemme aina voineet luottaa 100 prosenttisesti ja yhtä lämmintä ja rakastavaa hoitopaikkaa saa etsiä. Myöskään opetuksellisesti ei ole huonoa sanottavaa. Monet taidot olisivat huomattavasti heikommat ilman Villa leppistä. Emme vaihtaisi paikkaa mihinkään.

On hyvä, että on hyviä

On hyvä, että on hyviä kokemuksia. Tämä johtunee siitä, että on toki tavallista ja odotettavaa, että henkilökunta aidosti välittää lapsista ja tekee työssään parhaansa. Objektiivisesti kuitenkin henkilöstömitoitus yksiselitteisesti on liian pieni, joka luonnollisesti johtaa korkeampaan riskiin erilaisille häiriötilanteille, vaikeuksiin havainnoinda, ennaltaehkäistä ja reagoida niihin. Ei siis ole välttämättä tavatonta että sattuu ja tapahtuu, ilman että henkilökunta tulee edes kaikesta tietoiseksi tai että viestintä välillä lipsuu vanhempieen ja henkilökunnan välillä. Mitoitus on rahoituskysymys ja arvovalintakysymys, mutta ei työntekijöiden tekemä sellainen. Kyseessä on tietenkin monen asian summa joka liittyy liiketoimintamalliin. Resurssien keskittyminen riittävän laadun ja henkilökuntamitoituksen toteuttamiseksi useammallakin erilaisella palvelusektorilla on liian usein säästökohteena ja syypääksi nähdään laaja liiketoiminnan yleinen toimintaympäristö. Tämä ei saisi kuitenkaan tarkoittaa loputonta vastuun pallottelua vaan olisi selvitettävä miksi resurssien riittävyyttä ei lähtökohtaisesti varmisteta. Liiketoiminnan mallien tulisi olla alisteisia ihmisarvokysymyksille ensisijaisesti juuri kansakunnan peruspalveluissa jotka koskevat terveyttä, koulutusta ja työllisyysturvaa. Säästöt tulisi olla arvona vasta seuraavalla asteella. Usein väitetään, ettei tähän ole varaa, mutta nykyaikaisen talousmallin todellisuus on se, että varallisuus on johdos ihmisresursseista. Jos ihmisistä ei pidetä huolta, varallisuus laskee. Pikemminkin meillä ei pitäisi olla varaa asettaa kansallisten etujen edelle sellaisien liiketoimintamallien etuja joissa valtion kulutuksen luomaa rahaa siirretään veroparatiiseihin. Jos varallisuutta ohjataan enemmän kansalliseen hyvinvointitoimialojen laatuun se on automaattisesti pois veroparatiisien riistovoitoista. Tähän pitäisi pyrkiä samalla, kun verotuksen ja rahoituksen keinoin varmistetaan kilpailukyky laatuun satsaaville vakaaseen, mutta vain kohtuudella voittoa tuottavaan, tai voittonsa tyypillisemmin paikalliseen infrastruktuuriin sijoittavaan pienyritystoimintaan niin, että vähennämme riippuvuutta veroparatiisivoittoja maksimoimaan kehitetyistä suurista toimijoista, jotka eivät ole kovin hyviä kilpailemaan laadulla. Näin kansallinen omaisuutemme kasvaisi ilman, että kulutuksen kierto vaarantuisi. Toisin sanoen, maantieteellisesti kiinnittyneeseen omaisuuteen ja infrastruktuuriin kohdistuvaa arvon alentamista, eli verotusta, tulisi keventää ja tätä kautta parantaa omaisuuden omistusturvaa suhteessa rahavarallisuuden omistusturvaan. Nykyinen kroonisesti pienen inflaation ja korkean paikallisomaisuuden verotuksen malli ruokkii juuri kansainvälisiä veroparatiiseja käyttäviä toimijoita kansallista omaisuutta ja hyvinvointia kasvattamaan taipuvaisempein toimijoiden etujen sijaan. Tämä tietenkin uhmaisi Euroopan Unionin ja yhteisvaluutan vakautta ajavien tahojen intressejä, mutta ehkä onkin asiallista pyrkiä osaltamme painostamaan historian romukoppaan tuo valuutta joka osaltaan sementoi sairasta talousmallia.

Etusivulla nyt

Uusimmat: Paikalliset

Luetuimmat paikalliset

Uusimmat

Luetuimmat