Jokainen lapsi on ainutlaatuinen

Jaana Tomppo

Päiväkodin pihalla lapset tulevat tervehtimään kukin tavallaan. Yksi tulee nauraen vauhdilla syliin, toinen äänekkäästi huutaen, kolmas katsoo kauempaa arasti hymyillen ja neljäs kertoo kuulumiset viittomin. Kaikilla meillä on sama tavoite läpi elämän: tulla nähdyksi, kohdatuksi ja kuulluksi yksilöinä. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen on oltava lapselle merkityksellistä, oppimaan haastavaa sekä innostavaa. Yksilöllisyys huomioidaan niin, että jokainen lapsi oppii tunnistamaan ja löytämään vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa. Kehityksen ja oppimisen tuki on osa laadukasta varhaiskasvatusta ja kuuluu kaikille lapsille.

Varhaiskasvatuksen järjestäessä lapselle tukea, toiminnan suunnittelun lähtökohtana ovat hänen vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteet, jotka kirjataan huoltajien kanssa laadittuun lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Erityisopettajan tehtävänä on arvioida ja suunnitella tukimuotoja, mutta ennen kaikkea opettaa lapsia selviämään ongelmallisista tilanteista luottaen kykyihinsä. Varhaiskasvatuslaki ei määrittele tarkemmin lapsen tukeen liittyviä asioita, mutta perusopetuslakiin ne on kirjattu selkeästi. Esiopetuksessa lapsella on oikeus kolmiportaiseen tukeen: yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Yleinen tuki kuuluu kaikille, ja siinä lasta tuetaan ja autetaan oppimiseen liittyvien pienten pulmien yli. Tehostettua tukea saa, kun todetaan ettei yleinen tuki riitä. Erityinen tuki on tuen vahvin muoto ja silloin lapsi saa paljon yksilöllistä tukea. Lapsen tuen suunnittelussa käytetään moniammatillista osaamista. Rakenteellisia tuen muotoja Turussa ovat pienennetty ryhmä ja integroitu erityisryhmä, jossa on päivittäin erityisopettajan palvelut sekä avustajapalvelut lapsen tuen tarpeen mukaan.

Tärkeää on, että lapsi tuntee itsensä hyväksytyksi ja tervetulleeksi ryhmään, ja että aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus on luontevaa sekä luottamusta herättävää. Päiväkoti on ympäristö, joka houkuttaa lapsia tutkimaan ja kokeilemaan asioita leikin avulla sekä sisällä että ulkona. Puitteet ovat turvalliset ja tukevat lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. Jokaisella lapsella on lain mukaan oikeus saada riittävästi tukea, sen saatavuus ja toteuttamisen tavat ovat jokaisen kunnan käyntikortti lapsiperheille.

Ritva-Liisa Pihlainen

Kirjoittaja on OAJ Turun paikallisyhdistyksestä.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu