Poliisitoiminta vaatii panostusta jatkossakin

Lukijalta

Viime vuosina poliisien määrä on keskusteluttanut useasti ja varsinkin nyt on hyvä paikka arvokeskusteluille. Kuinka paljon arvotamme turvallisuutta ja poliiseja sen ylläpitäjinä? Meille kokoomuksessa turvallisuus on jokaisen perusoikeus. Siitä syystä sekä poliisin, syyttäjän että tuomioistuinten voimavarojen on oltava riittävät rikosten tutkimiseksi ja laillisen järjestyksen turvaamiseksi kaikkialla maassa.

Poliisitoiminnan turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Kokoomus on pystynyt pysäyttämään poliisien määrän laskun vuosittaisilla kohdennetuilla lisäpanostuksilla ja poliisien määrä on käännetty nousuun tänä vuonna. Vuonna 2015 sovitun julkisen talouden pitkän tähtäimen rahoituskehyksen mukaan poliisimiesten määrä olisi muuten laskenut alle 7000 nykyisen hallituskauden aikana. Tänä vuonna poliisien määrän on arvioitu olevan noin 7300. Poliisiammattikorkeakoulun sisäänottomäärä on nostettu vuoden 2017 aikana 400 oppilaaseen, joka mahdollistaisi noin 7850 poliisia vuoteen 2024 mennessä.

Tälle vuodelle tehdyt poliisien lisäpanostukset ovat keskittyneet erityisesti lähipoliisitoimintaan (2,5 milj), nettipoliiseihin (1,6 milj.) sekä poliisin näkyvyyteen ja läsnäoloon poliisien kannalta erityisesti haasteellisilla alueilla ja harva-alueilla (3,3 milj.). Viime viikolla hallituksen julkaisemassa pitkän tähtäimen taloussuunnitelmassa nämä tehdyt lisäykset hyväksyttiin myös jatkovuosille.

Nettipoliisirahoituksella vahvistetaan paikallispoliisien toimia netissä ja Keskusrikospoliisin rikostiedustelu- ja analyysitoimintaa lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan koordinoimiseksi valtakunnallisesti. Lähipoliisi- ja harva-aluerahoituksella lisätyillä yli 70 henkilötyövuodella panostetaan ennaltaehkäisyyn, vähennetään alueellisia eroja turvallisuuden tunteessa sekä lisätään poliisien partiointia ja siten katunäkyvyyttä koko Suomessa. Rikosten ennaltaehkäisy on aina sekä taloudellisesti että inhimillisesti kestävämpää kuin jo tapahtuneen rikoksen selvittäminen ja siksi siihen tulisi panostaa erityisesti.

Tehdyt lisäykset ovat auttaneet poliisien tilannetta. Poliisien kokonaismäärä on kuitenkin saatava pysyvään kasvuun seuraavassa hallitusohjelmassa perusturvallisuuden ja poliisin toimintakyvyn varmistamiseksi. Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista ja sellaisena sen on pysyttävä jatkossakin. Tämän tavoitteen tulee näkyä kaikessa päätöksenteossa seuraavalla hallituskaudella.

Janne Aso

eduskuntavaaliehdokas (kok.)

Kommentoi