Luolavuoren ja Lyseon koulujen sisäilmatutkimukset aloitettu

toimitus

Turun Luolavuoren ja Lyseon koulujen sisäilmatutkimusten uudet suunnitelmat ovat valmistuneet, ja ne on päätetty toteuttaa. Osa tutkimuksista tehdään kouluaikana, mikä voi aiheuttaa häiriötä koulutyötä tekeville.

Turun kaupunki kertoo tiedotteessaan, että tutkimukset aloitettiin 3. helmikuuta. Toteutettavat tutkimuskokonaisuudet keskittyvät ensisijaisesti rakenteiden ja materiaalien kunnon selvittämiseen, mikä on myös molempiin kiinteistöihin liittyen Aluehallintoviraston tarkastuksessaan edellyttämä tutkimusalue. Tutkimuksiin on näin ollen sisällytetty kymmeniä rakenneavauksia ja erilaisia materiaalinäytteiden analyysejä sekä runsaasti rakennekosteusmittauksia.

Luolavuoren koulua koskeva tutkimussuunnitelma on julkaistu Luolavuoren koulun verkkosivuilla. Siihen liittyvät tutkimukset valmistuvat maaliskuun 2020 loppuun mennessä, jolloin asiasta kerrotaan lisää.

Lyseon koulun sisäilman tutkimussuunnitelma löytyy Turun kaupungin tilapalvelukeskuksen verkkosivuilta. Siihen liittyvät tutkimukset valmistuvat huhtikuun 2020 loppuun mennessä, ja tutkimuksista sekä niiden tuloksista tiedotetaan tuolloin lisää.

Luolavuoren koulussa, osoitteessa Luolavuorentie 36, tutkittiin keväällä 2017 luokkia, joissa on koettu oireilua. Luokista ei löydetty oireilulle aiheuttajaa. Keväällä 2018 koulun ilmanvaihto säädettiin ja tasapainotettiin. Lisäksi koulussa tehtiin kuntoarvio, jossa havaittuja epäilyjä tarkasteltiin useissa jatkotutkimuksissa.

Kesän 2019 aikana Luolavuoren koulussa tehtiin ilmanvaihtokanaviston puhdistus- ja nuohoustyöt koko rakennuksen osalta.

Lyseon koulun sisäilmatilannetta kartoitettiin syksyllä 2019 ottamalla kuitunäytteitä laskeumamaljalla ja käyttämällä jatkuvatoimisilla olosuhdemittareita. Kuitunäytteiden toimenpideraja ei ylittynyt yhdenkään näytteen osalta. Olosuhdemittauksissa loka-joulukuun välisellä mittausjaksolla ei todettu poikkeamia, eikä mittaustuloksissa ole tapahtunut muutosta myöskään alkuvuoden aikana.

Viime syksynä molempien koulujen tutkimusvastuuseen nimitettiin Insinööritoimisto Kiinteistöasiantuntijat Oy, joka joutui jättäytymään pois projektista aikataulusyistä. Koulujen kosteus- ja sisäilmateknistä kuntotutkimusta jatkaa FCG Finnish Consulting Group Oy. Yhtiö aloitti kohteiden kartoittamisen sekä tutkimussuunnitelmien laatimisen joulukuussa 2019.

Kommentoi

Palvelut