Oliko inttiajan tupakaverisi hyvätuloinen? – Tutkimus: Menestys tarttuu myös sinuun

Hyvätuloisesta perheestä lähtöisin olevalla armeijakaverilla on yllättävä vaikutus ympäristöönsä, kertoo tuore tutkimus. Kuva ei liity tutkimukseen. Juha Poutanen

Jari Pietiläinen

Varusmiesajan tupakavereillasi on todennäköisesti suurempi vaikutus elämääsi kuin arvaatkaan.

Tuore tutkimus osoittaa, että tupakaveri, jonka vanhemmat ovat hyvätuloisia, kasvattaa ansiotasoasi eniten silloin, kun olet 28–42-vuotias.

Samoin hyväosaisella tupakaverilla on vaikutusta siihen, että itse kouluttaudut enemmän. Asia selviää Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tiedotteesta.

Erikoistutkija Elias Einiön tutkimuksessa tarkastellaan, vaikuttaako tupakaverien tausta armeijan jälkeisiin tuloihin ja koulutukseen.

Hyväosaisella varusmieskaverilla on myönteinen vaikutus työmarkkinoilla menestymiseen monta vuotta palveluksen päättymisen jälkeenkin.

– Tämä kuitenkin näyttää koskevan vain hyvätuloisista perheistä tulevia varusmiehiä. Heidän keskuudessaan havaittiin myös, että tuvan jakaminen armeija-aikana lisää todennäköisyyttä työskennellä myöhemmin saman yrityksen palveluksessa, Einiö arvioi.

– Tupakavereiden kanssa muodostetut verkostot auttavat työpaikkojen löytämisessä. Verkostojen kautta saatava tieto ansiotasosta ja palkkausmenettelyistä saattaa myös hyödyttää palkkaneuvotteluissa.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 18–22-vuotiaita varusmiehiä. Tässä iässä hakeudutaan tyypillisesti toisen asteen jälkeisiin opintoihin.

– Saattaa olla, että vähävaraisista perheistä tulevat varusmiehet muuttavat uskomuksiaan koulutuksen hyödyistä vietettyään aikaa varakkaammista ja usein koulutetummista perheistä tulevien tupakavereiden seurassa, Einiö kertoo.

Tutkimuksen aineistona on käytetty Puolustusvoimien rekisteritietoja varusmiehistä, jotka aloittivat palveluksen vuosina 1996–2006.

Kommentoi

Palvelut