Hoitotakuu ei toteudu nuorten mielenterveyspalveluissa – Turun seudulla hoitoon pääsyä jouduttu odottamaan jopa yli kolme kuukautta

Turun seudulla on liian vähän nuorisopsykiatreja.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston lääninlääkärin Ruut Virtasen mukaan psykiatrien vähyys heijastuu siten, että nuoret eivät aina pääse hoitoon hoitotakuun puitteissa.

– Nuorisopsykiatrian ongelmat näkyvät meillä lähinnä hoitoonpääsyssä. Se on se asia, mistä meille tulee kanteluita, Virtanen kertoo.

Turkulainen uutisoi toukokuussa, että Turussa nuorisopsykiatrian lähetemäärät on vihdoin saatu laskuun pitkälti sen ansiosta, että Turun peruskouluihin on palkattu psykiatrisia erikoissairaanhoitajia. Aiemmin Turussa nuorisopsykiatrian lähetemäärät olivat olleet kasvussa useamman vuoden ajan, ja nuorisopsykiatrian poliklinikka oli pahasti ruuhkautunut.

Mikäli nuorisopsykiatrian hoidon tasossa huomaa puutteita, nuorisopsykiatrian yksiköstä voi tehdä kantelun aluehallintovirastoon. Pitkittyneiden hoitoon pääsyaikojen lisäksi tyypillisiä syitä kanteluiden tekemiseen ovat se, että hoidon laatu on koettu virheelliseksi tai puutteelliseksi.

Aluehallintovirasto tekee tarvittaessa tarkastuskäyntejä nuorisopsykiatrian yksiköihin. Avi tekee ennalta ilmoitettuja tarkastuksia, mutta nuorisopsykiatrian yksiköihin ei ole näitä tarkastuksia viime aikoina tehty.

– Kun me lähdetään tekemään tarkastuskäyntejä, sille pitää olla joku erityinen syy. Erityinen syy on yleensä sellainen, että on epäilys siitä, että potilasturvallisuus vaarantuu. Silloin kun tarkastus toteutuu, niin otamme psykiatrian asiantuntijan mukaan. Sellaista tarkastusta en ole kymmenen vuoden aikana kertaakaan tehnyt.

Sen sijaan eduskunnan oikeusasiamies tekee säännöllisesti tarkastuskäyntejä psykiatrian yksiköihin.

Tällä hetkellä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä tehdään koko psykiatrisen toimialan uudistusta. Uudistukseen liittyy esimerkiksi se, että Turun kaupungin tuottamat psykiatrian palvelut siirtyivät kokonaisuutena Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille vuonna 2017.

Uudistuksen myötä psykiatrian toiminnot keskitetään yliopistollisen keskussairaalan alueelle rakennettavaan uuteen psykiatriseen sairaalaan. Sairaala rakennetaan Turun yliopistollisen keskussairaalaan viereen Kupittaalle, niin sanotulle Mikron tontille. Sairaalarakennuksen on tarkoitus valmistua vuonna 2023.

Virtanen näkee palveluiden keskittämisen positiivisena asiana.

– Vähitellen ollaan menossa parempaan suuntaan, mutta se vaatii pitkäjänteistä työtä.

Nuorisopsykiatriaan liittyy läheisesti myös opiskelijaterveydenhuolto.

– Opiskelijaterveydenhuoltoasetus sanoo, että opiskelijaterveydenhuolto pitää toteuttaa kokonaisuutena. Se toteutuu hyvin Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön piiriin kuuluvilta, eli yliopisto-opiskelijoiden osalta.

Tähän saakka sekä toisen asteen opiskelijat että ammattikorkeakouluopiskelijat ovat käyttäneet kunnallisen terveydenhuollon palveluita. Samalla se on asettanut opiskelijat eriarvoiseen asemaan.

– Se tavallaan on hajottanut sitä, kun ideana on ollut, että myös opiskelijaterveydenhuolto toteutettaisiin kokonaisuutena ja yhdestä paikasta saataisiin tarvittavat erilaiset eriasteiset palvelut.

Asiaan on tulossa muutos, kun ammattikorkeakoulujen opiskelijat siirtyvät YTHS:n palveluiden piiriin vuoden 2021 alussa.

Opiskelijoiden terveydenhuolto ei ole jatkossakaan täysin yhdenvertaista, sillä muutoksen jälkeenkin toisen asteen opiskelijat jäävät Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palveluiden ulkopuolelle.

Hoitotakuu

Lapsi- ja nuorisopsykiatriassa kiireettömässä hoidossa hoitotakuu on ollut voimassa vuodesta 2001.

Hoitotakuun mukaan lapsen ja nuoren on saatava tarpeen mukaista hoitoa kolmen kuukauden kuluessa.

Vuoden 2013 alusta terveydenhuoltolakiin tuli tarkennus koskien lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitoon pääsyä, jossa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut rajattiin koskemaan alle 23-vuotiaita.

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen 30.4.2019 tekemän tiedonkeruun mukaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella oli kahdeksan lasta tai nuorta, jotka ovat odottaneet psykiatriseen hoitoon pääsyä kauemmin kuin hoitotakuun edellyttämän 90 vuorokautta.

Lisää aiheesta

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut