Tutkimus: nykymallisella asevelvollisuudella laaja kannatus – vain harva haluaa naiset pakolla kasarmeihin

Jari Pietiläinen

Tuore puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) on väläyttänyt naisille suunnatun kansalaispalveluksen selvittämistä.

Maanpuolustusjärjestöjen teettämän tutkimuksen mukaan selvästi yli kaksi kolmasosaa suomalaisista kannattaa kuitenkin nykymallia, joka pohjautuu miesten pakolliseen ja naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen.

Vain neljännes suomalaisista siirtyisi Taloustutkimuksen huhtikuussa tekemän tutkimuksen mukaan järjestelmään, jossa miehiä koskevaa, pakollista asepalvelusta täydennettäisiin naisia koskevalla kansalaispalvelusvelvollisuudella. Merkittäviä, sukupuolten tai eri ikäryhmien välisiä näkemyseroja ei tutkimuksessa tullut esiin.

Reserviläisliiton oman jäsenkyselyn mukaan aktiivireserviläiset kannattavat vieläkin vahvemmin nykyjärjestelmää.

Huhtikuussa tehdyssä kyselyssä kolme neljäsosaa vastanneista kannatti nykyisenkaltaista asevelvollisuutta ja vain joka kuudes oli molempia sukupuolia koskevan kansalaispalveluksen kannalla, jonka voisi suorittaa ase- tai kriisivalmiuspalveluksena.

Reserviläisliitto on omassa vaaliohjelmassaan vaatinut kansalaispalvelusmallin selvittämistä tavoitteena rakentaa lisää suorituskykyä normaaliajan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Terhi Hakolan mukaan puolustusjärjestelmämme ei sinänsä kaipaa muutoksia.

– Yleiseen asevelvollisuuteen ja suureen reserviin pohjautuva puolustuksemme tuottaa meille erittäin vahvan puolustuskyvyn niin normaali- kuin poikkeusoloissakin. Muu kriisinhallinta saattaisi kuitenkin olla kipupiste, jos pilliin vihelletään, Hakola pohtii.

Molemmissa tutkimuksissa kysyttiin myös, minkälaiseen palvelusmalliin puolustusjärjestelmämme tulisi perustua. Myös tässä kysymyksessä ylivoimainen enemmistö asettui nykyisen, miesten yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuvan palvelusmallin taakse.

Sitä tuki kaksi kolmasosaa Taloustutkimuksen kyselytutkimuksen ja noin 70 prosenttia Reserviläisliiton jäsenkyselyn vastaajista.

Noin neljännes liiton jäsenkyselyyn vastanneista kannatti kuitenkin pakollisen asevelvollisuuden laajentamista naisia koskevaksi, kun taas Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen mukaan sukupuolineutraalin asevelvollisuuden ottaisi käyttöön vain joka seitsemäs suomalainen.

Vapaaehtoisen asepalveluksen kannalla on 12 prosenttia suomalaisista mutta vain kaksi prosenttia Reserviläisliiton jäsenistä. Ammattiarmeijaan siirtymistä kannattaa neljä prosenttia suomalaisista mutta liiton jäsenistä ei juuri kukaan.

Varapuheenjohtaja Hakola muistuttaa Reserviläisliiton marraskuisen vaaliohjelman linjauksista, jossa esitettiin muun muassa kutsuntojen laajentamista myös naisia koskeviksi tai erillisen informaatiotilaisuuden järjestämistä heille.

Tavoitteeksi on asetettu naisten maanpuolustustietämyksen ja -tahdon lisääminen sekä naisten saaminen nykyistä laajemmassa määrin asepalvelukseen. Tällä hetkellä naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaa vuositasolla noin tuhat nuorta naista.

Kommentoi

Palvelut