"Fitech-hankkeen vaikutukset jääneet marginaalisiksi" – Turun yliopisto vaatii jälleen tekniikan koulutuksen laajentamista

Turun yliopisto. Janne Koivisto / arkisto

Janne Koivisto

Turun yliopiston hallitus uusii esityksen opetus- ja kulttuuriministeriölle tekniikan koulutuksen laajentamisesta Turun yliopistossa.

Perusteena on edelleen vallitseva pula tekniikan alan yliopistokoulutetuista ja tutkimuksen vähäinen määrä alueella.

Turun yliopisto on jo vuosien ajan esittänyt tekniikan koulutusvastuun laajentamista.

Yliopiston edellinen hallitus teki viimeksi maaliskuussa 2017 esityksen ministeriölle koulutusvastuun täsmentämisestä niin, että Turun yliopistolle määritettäisiin koulutusvastuu tekniikan alalle kone- ja materiaalitekniikassa.

Ministeriö ei tuolloin suostunut koulutusvastuun täsmentämiseen.

– Ministeriön rahoittaman Fitech-hankkeen vaikutukset Varsinais-Suomen diplomi-insinööripulaan ovat jääneet marginaalisiksi. Pula tekniikan yliopistokoulutetuista ja alan tutkimuksen vähäinen määrä ovat muodostumassa vakavaksi uhaksi Turun talousalueen pitkän aikavälin kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille. Yliopisto on käynnistänyt toimia nykyisen diplomi-insinöörikoulutuksensa laadun parantamiseksi sekä nykyistä laajemman koulutusvastuun toteuttamiseksi, rehtori Kalervo Väänänen sanoo.

Puheenjohtaja Antti Rinteen johdolla laadittuun hallitusohjelmaan on tehty kirjaus: ”Koulutustason nostoon, hakijasuman purkamiseen sekä alojen ja alueiden osaajapulaan etsitään ratkaisuja hallituskauden aikana lisäämällä korkeakoulutuksen aloituspaikkoja merkittävästi.”

– Turun yliopiston koulutusvastuun lisääminen on konkreettinen ja pitkälle tulevaisuuteen vaikuttava teko alueen osaajapulan ratkaisemiseksi ja elinkeinorakenteen kehittämiseksi, Väänänen toteaa.

Väänäsen mukaan koulutuksen laajentamista edesauttaisi se, että Turun yliopistolla, Åbo Akademilla ja Turun ammattikorkeakoululla on jo olemassa runsaasti infrastruktuuria ja osaamista, jota voidaan hyödyntää.

Kommentoi

Palvelut