Marttiin uusi päiväkoti ja kerrostalo

Havainnekuva uudesta kerrostalosta. Arkkitehtitoimisto C&CO Oy

toimitus

Asemakaavanmuutos tuo Vilkkilänmäen puistoalueen kaakkoisnurkkaan uuden päiväkodin ja kerrostalon.

Päiväkotirakennus saa olla enintään kaksi kerrosta korkea ja 1200 kerrosneliön laajuinen. Rakennus on noin 80–90 lapselle.

Rakennus ja sen piha-alueet tulee toteuttaa siten, että Tapulikadulta Vilkkilänmäelle johtava yleinen kävely-yhteys säilytetään.

Tapulikatua levennetään palvelurakennuksen korttelialueen kohdalla noin viisi metriä, jotta molemmille puolille katua pystyttäisiin toteuttamaan kadunvarsipysäköintipaikkoja ja kolme metriä leveät jalkakäytävät.

Osoitteessa Tervahovinkatu 7 sijaitsevalla tontilla mahdollistetaan seitsemänkerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen ja tontin rakennusoikeutta lisätään. Kerrostalon rakennusoikeus on 1800 kerrosneliötä ja asukasmäärä on noin 36. Kerrostalon maantasokerrokseen saa rakentaa liiketilaa. Pysäköintipaikat sijoitetaan pihakannen alle.

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 12.11.–11.12.2018, ja siitä jätettiin viisi muistutusta. Kaupunkiympäristölautakunta päätti, että muistutukset eivät anna aihetta ehdotuksen muuttamiseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksen äänestysten jälkeen maanantain kokouksessaan.

Kommentoi

Palvelut