Hyvä mies, älä ole Koistinen! Nyt alkaa kaivattu kampanja perusmiehille

Jari Pietiläinen

Suomen punaisen ristin uusi turvallisuuskampanja kiinnittää huomiota siihen epäkohtaan, jonka tamperelainen komediaryhmä tiesi jo 1990-luvulla. Kummelissa nimittäin irvailtiin Koistiselle, joka tanssi ja toilaili mitä epätodellisimmissa paikoissa, muun muassa talon katolla.

Erityistä huomiota miesten tapaturmiin kiinnitetään perjantaina 13. päivänä huhtikuuta, jolloin vietetään osuvasti Tapaturmapäivää.

Tapaturmakuolleisuus on korkeampaa työikäisillä miehillä kuin naisilla. Miesten tapaturmakuolleisuus on vähentynyt viime vuosina, mutta edelleen työikäisten tapaturmaisesti aiheutuneista kuolemista 80 prosenttia sattuu miehille.

Lähes 80 prosenttia vammaan johtaneista tapaturmista sattuu kotona ja vapaa-ajalla. Miesten tapaturmista runsas 70 prosenttia on koti- ja liikuntatapaturmia, kun taas naisilla vastaava luku on runsaat 60 prosenttia.

Kotitapaturmissa aiheutuneet vammat ovat tyypillisimmin mustelmia, ruhjeita tai haavoja sekä nyrjähdyksiä, venähdyksiä tai sijoiltaanmenoja.

Tapaturmien yleisyyden ja niiden seurauksien vaatimien resurssien osalta tapaturmat on yksi suurimpia ongelmiamme kansanterveyden kannalta.

Suurin osa miehille sattuvista tapaturmista olisi vältettävissä omilla valinnoilla: tunnistamalla vaaran paikat, käyttämällä turvavälineitä, arvioimalla riskit ennalta – ja vähentämällä kikkailua.

– Esimerkiksi univaje on yksi tapaturma-alttiutta nostavista riskeistä. Väsymyksen aikaansaama tarkkaavuuden herpaantuminen selittääkin monia kaatumisia, kompuroimisia ja kolhimisia ja sillä on osuutensa myös liikenneonnettomuuksissa. Sen on arvioitu olevan jopa joka kuudennen kuolonkolarin taustatekijä, kertoo kansanterveyden erityisasiantuntija, dosentti Tuuli Lahti, Sostesta.

Nyt huhtikuussa Tapaturmapäivä-kampanjan keskiössä on ”perusmies”, joka osaa kaiken ja kikkailee. Kampanja kannustaa miehiä miettimään omia toimintatapojaan teemalla Miehille sattuu liikaa – Älä kikkaile.

Katso allaolevalta videolta, kuinka Koistinen kikkailee hengenvaarallisesti katolla.