Turkulainen valtuutettu Muhis Azizi pysyy kannassaan: Eniten poikien ympärileikkauksia kritisoivat ne, jotka eivät tiedä asiasta mitään!

Turkulainen kaupunginvaltuutettu Muhis Azizi (kok.) toivoi Turkulaisessa 4.3. keskustelua poikien ympärileikkauksesta. Hän arvioi, että poikien ympärileikkauksesta voisi tehdä kannattavaa liiketoimintaa.

Useat tahot kritisoivat Azizin puheita, mutta valtuutettu itse pysyy kannassaan. Hänen mielestään asiasta on voitava puhua avoimesti sen sijaan, että rituaalisia ympärileikkauksia tehtäisiin salaa epäselvissä olosuhteissa.

Azizin mukaan toimenpide on lapselle lähes riskitön, jos se tehdään Suomessa valvonnan alla.

Suomessa ei ole lainsäädäntöä ympärileikkauksista, mutta julkisessa terveydenhuollossa niitä tehdään vain lääketieteellisin perustein. Azizi toivoisi selkeämpää lainsäädäntöä ja sitä, että ympärileikkauksia tehtäisiin myös julkisessa terveydenhuollossa.

–En tarkoita, että julkisin varoin kustannettaisiin ympärileikkauksia. Mielestäni jokaisella olisi oikeus ympärileikkauttaa lapsensa omakustanteisesti myös julkisessa terveydenhuollossa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut vuonna 2015 ohjeen ei-lääketieteellisin perustein tehtävästä poikien ympärileikkauksesta. Toimenpiteen saa tehdä vain laillistettu lääkäri turvallisissa olosuhteissa. Rituaalisia ympärileikkauksia on mahdollista tehdä yksityisessä terveydenhuollossa.

Azizin tiedossa ei ole, että Turussa yksityiset kirurgit tekisivät toimenpidettä.

–Tietojeni mukaan Turusta on jonkin verran viety lapsia yksityiselle kirurgille Helsinkiin. Tällä hetkellä yksityiset lääkärit tekevät isoa bisnestä, jotkut ovat veloittaneet toimenpiteestä 1500 euroakin, hän kertoo.

Azizi on huolissaan siitä, että osa muslimeista vie lapsensa ympärileikattaviksi kotimaihinsa, joissa ympärileikkaajalla ei välttämättä ole tarvittavaa ammattitaitoa. Olosuhteet voivat altistaa lapsen komplikaatioille.

Rituaalisten ympärileikkausten on arvosteltu loukkaavan lapsen oikeutta omaan kehoon ja toimenpidettä on verrattu silpomiseen. Azizi tyrmää tällaiset väitteet.

–Ympärileikkaus ja silpominen ovat kaksi täysin eri asiaa. Mielestäni on tyhmää edes käyttää sanaa silpominen, joka ei terminä liity itse asiaan lainkaan. Eniten kritiikkiä esittävät ne, jotka eivät tiedä asiasta mitään, ja ennakkokäsitykset siivittävät voimakkaita reaktioita.

Poikien rituaalinen ympärileikkaus

Poikien ympärileikkauksella on pitkä perinne juutalaisuudessa ja islamissa.

Juutalainen poika ympärileikataan perinteisesti kahdeksan päivän ikäisenä. Ympärileikkaus on merkki Jumalan ja Abrahamin ja hänen jälkeläistensä liitosta. Itse toimituksen tekee tavallisimmin lääkäri, mutta siinä noudatetaan Tooran määräyksiä ja luetaan rukouksia.

Islamissa poikien ympärileikkaus on profeetan sunna eli Muhammadin opetukseen perustuva normi, vaikka Koraanissa ei ole siitä määräyksiä. Ympärileikkauksen ajankohtaa ei ole määritelty ja se vaihtelee suuresti alueittain. Tavallisesti pojat ovat 5–13-vuotiaita.

Lähde: Uskonnot Suomessa -hanke

Lue lisää aiheesta

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut