Aloite: Kakolan jätevedenpuhdistamon laajennuksessa huomioon mikromuovit

Tomi Kangasniemi

Turun kaupungin rakennus- ja lupalautakunnan jäsen Eva-Liisa Raekallio (vas.) jätti lautakunnalle aloitteen, että ennen Kakolan jätevedenpuhdistamon laajennustöitä selvitettäisiin, miten puhdistusjärjestelmien kapasiteetti saadaan kattamaan paitsi talvisateiden seurauksena yhä lisääntyvä ravinnekuormitus, myös mikromuovit ja kemikaalit.

Muovin valmistuksessa käytetyt ihmisen hedelmällisyyttä heikentävät kemikaalit päätyvät kulutustuotteiden kautta ihmisen verenkiertoon, ja vesistöissä ne vahingoittavat ekosysteemiä.

Myös Turun jätevesien näytteistä on löytynyt ftalaatteja, bisfenoli-a:ta ja perfluorattuja yhdisteitä. Kakolan jätevedenpuhdistamo ei nykyisellään tavoita näitä vaarallisia yhdisteitä, vaikka eloperäinen jäte saadaankin hyvin puhdistettua.

Kommentoi

Palvelut