Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Lapsenhuoltolakiin ehdolla uudistuksia – tapaamisoikeus voitaisiin turvata sakon uhalla

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa uudistuksia lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaan lakiin. Säännöksiä tarkistettaisiin, jotta laista mm. ilmenisi selvemmin huoltajien velvollisuus vaalia lapselle läheisiä ihmissuhteita.

Työryhmä ehdottaa ehkäisemään nykyistä tehokkaammin vieraannuttamisesta tai muusta tapaamisoikeuden estämisestä johtuvia ongelmia. Vieraannuttamisella tarkoitetaan sitä, että vanhempi vaikeuttaa lapsen ja toisen vanhemman välistä vuorovaikutussuhdetta.

Lakiin lisättäisiin vanhemmille velvollisuus myötävaikuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen, ja kiellettäisiin epäasiallinen vaikuttaminen lapseen.

Tuomioistuimen ratkaisuharkinnassa olisi mm. vanhemman kyky asettaa lapsen tarpeet vanhempien ristiriitojen edelle. Tuomioistuimen päätökseen voitaisiin myös asettaa sakon uhka tapaamisoikeuden turvaamiseksi.

Tapaamisoikeus voitaisiin ehdotuksen mukaan vahvistaa myös lapsen ja hänelle erityisen läheisen henkilön välille. Läheinen suhde on voinut muodostua esimerkiksi isovanhempaan tai sijaisvanhempaan.

Tapaamisoikeudesta voitaisiin sopia sosiaaliviranomaisen vahvistamalla sopimuksella tai siitä voitaisiin määrätä tuomioistuimessa.

Laki voisi määrätä, että vanhemmat voisivat sopia tai tuomioistuin voisi päättää, että lapsi asuu vuorotellen molempien vanhempiensa luona. Nykyisin laissa ei mainita vuoroasumisjärjestelyä.

Vuoroasumisessakin lapsella voisi olla vain yksi virallinen asuinpaikka. Säännökset eivät siten vaikuttaisi välittömästi etuuksien ja palvelujen saamiseen, kuten asumistukeen ja koulukuljetuksiin.

Lapsen oikeuteen tulla kuulluksi ja osallistua häntä koskevien asioiden käsittelyyn ehdotetaan parannuksia. Laissa säädettäisiin myös yksityiskohtaisemmin lapsen kuulemisesta tuomioistuimessa ja sosiaaliviranomaisen luona.

Tuomioistuin voisi käyttää kuulemisessa apuna asiantuntija-avustajaa, jonka tehtävänä olisi ennen kaikkea varmistaa se, että kuuleminen tapahtuu lapsiystävällisellä tavalla.

Oikeudenkäyntejä voi pitkittää tuomioistuimen sosiaalilautakunnalta pyytämän selvityksen viipyminen. Työryhmä ehdottaa uudistuksia lyhentämään selvitysprosessiin käytettävää aikaa.

Toistuvat huoltoriidat ovat lapsen kannalta vahingollisia. Niiden ehkäisemiseksi työryhmä ehdottaa kynnyksen korottamista lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen muuttamiselle.

–Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain uudistaminen on tärkeä hallitusohjelmahanke, jota oikeusministeriön työryhmä on nyt vienyt ison askeleen eteenpäin, sanoi oikeusministeri Antti Häkkänen ottaessaan vastaan mietinnön.