Yhä useampi irakilainen saa kielteisen turvapaikkapäätöksen – Tässä karu syy

Toukokuinen lakimuutos, joka poisti humanitaarisen suojelun ulkomaalaislaista, sekä Maahanmuuttovirasto Migrin uusi Irak-päätöslinjaus alkavat nyt näkyä irakilaisille tehtyjen turvapaikkapäätösten jakaumassa. Kielteisten päätösten osuus on kasvanut merkittävästi.

Tammi–kesäkuussa 2016 turvapaikka tai muu oleskelulupa myönnettiin noin 1 400 irakilaiselle, eli joka viidennelle päätöksen saaneista. Kielteisiä päätöksiä samalla ajalla tehtiin vajaalle 3 100 irakilaiselle, eli 40 prosentille päätöksen saaneista.

Kevään lakimuutosten jälkeen kielteisten päätösten osuus on korostunut."

Toukokuun laki- ja linjausmuutosten jälkeen tehdyissä päätöksissä kielteisten osuus korostuu entisestään: kesäkuussa noin kolme neljäsosaa irakilaisille tehdyistä päätöksistä oli kielteisiä.

Kielteisen päätöksen perusteena on usein ollut se, että henkilö on kotoisin alueelta, jolla oleskelusta ei tällä hetkellä aiheudu erittäin vakavaa henkilökohtaista vaaraa, tai henkilöllä on mahdollisuus maan sisäiseen pakoon.

Kielteisten päätösten suureen osuuteen vaikuttaa myös hakijaprofiili ja Migrin töiden organisointi: jotta jonoja on saatu purettua, on alkukesästä ratkaistu paljon niin sanottuja selkeitä kielteisiä tapauksia, ja tapauksia, joissa ei ole tarvetta lisäselvityksille.

Sosiaalisessa mediassa on käyty keskustelua siitä, miksi Maahanmuuttovirasto on julistanut Irakin turvalliseksi maaksi. Migrin mukaan tämä perustuu väärinkäsitykseen.

Suomi on tiukentanut kansainvälisen suojelun myöntämisen edellytyksiä 16. toukokuuta voimaan tulleessa lakimuutoksessa, jossa humanitaarisen suojelun antaminen poistettiin laista, Migri muistuttaa.

Irak ei ole laissa määritelty turvallinen maa."

– Tämä sulkee automaattisesti joitakin hakijoita suojelun ulkopuolelle, mutta Irakia ei kuitenkaan katsota ulkomaalaislaissa määritellyksi turvalliseksi maaksi.

Lisäksi Migri on tarkentanut toissijaisen suojelun myöntämisen perusteita puolivuosittain tehtävässä maalinjauksessa, jossa otetaan huomioon maan tai alueen turvallisuustilanne.

– Irakilaisille toissijaista suojelua ei nykytilanteessa myönnetä pelkästään hakijan kotipaikan tilanteen perusteella.

Toisaalta viime päivien pommi-iskuilla ei ole vaikutusta kaikkien irakilaisten elämään."

Linjaus on yleinen lähtökohta päätösten yhtenäisyyden takaamiseksi. Migri seuraa tilannetta Isisin hallitsemilla alueilla ja esimerkiksi Bagdadissa ja ottaa siinä tapahtuvat muutokset tarvittaessa huomioon.

– Viime päivien pommi-iskut ovat olleet satunnaisia ja liittyneet mahdollisesti ramadanin päättymiseen ja ISIS:n heikentyneeseen asemaan. Niillä ei ole suoranaista vaikutusta kaikkien bagdadilaisten elämään, Maahanmuuttovirasto Migrin turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo sanoo.

– Bagdad on valtavan iso kaupunki, jossa on enimmäkseen rauhallisia alueita. Katsomme, että Bagdadiin voi myös palata. Jokaisen hakemuksen perusteet ja palaamismahdollisuus tutkitaan kuitenkin yksilöllisesti.

Lue lisää aiheesta

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut