Koulujen erot näkyivät myös nuorisovaaleissa: Äänestysprosentti 99 tai vain 8!

Turkulaisen toimitus

Turun nuorisolautakunnassa ollaan huolissaan koulujen välisistä eroista. Koulujen erot näkyivät hätkähdyttävästi Turun nuorisovaltuuston vaaleissa viime marraskuussa.

Vaaleissa annettiin ääniä yli 5000, joista hylättiin 188. Kokonaisäänestysprosentti oli 45 prosenttia. Koulujen ja oppilaitosten äänestysprosentti oli alimmillaan vain 8prosenttia ja ylimmillään 98,5 prosenttia.

- Nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa, kun eriarvoisuus lisääntyy ja maahanmuuttajataustaisia oppilaita on entistä enemmän, on aiempaakin tärkeämpää tukea kaikkien nuorten osallistumista yhteiskuntaan ja kansalaiskasvatusta, sanoo nuorisolautakunnan jäsen Eva-Liisa Raekallio (vas.).

- Kouluihin ja oppilaitoksiin pitäisi viedä viestiä siitä, mihin äänestämisellä voi vaikuttaa ja miksi se on tärkeää. Äänestysprosentin vaihtelu kertoo siitä, että kehitettävää on paljon, toteaa puolestaan nuorisolautakunnan jäsen Saska Heino (vas.).

Nuorisolautakunnan jäsenet huomauttavat, että kun äänestämisestä tulee varhain rutiini, sen kautta oppii vaikuttamaan myös täysi-ikäisenä. Eva-Liisa Raekallio ja Saska Heino esittävät, ettänuorisolautakunnalle tuodaanmarraskuun kokoukseen 2016mennessälistayhtenäisistäkäytännöistä,jotkavaalit järjestävien koulujen ja muiden oppilaitostenon toteutettavaaiempaa tasaisemman äänestysaktiivisuuden saavuttamiseksi.

Kommentoi

Palvelut