Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Kiusaaminen jää yhä helposti tunnistamatta – "Jos koko henkilöstö ei ole sitoutunut toimintaan, on kiusaamisen vastaista työtä vaikea juurruttaa koulujen arkeen"

Kiusaaminen tuntuu olevan ikuisuusongelma kouluissa. Kiusaaminen jää yhä helposti tunnistamatta ja varsinkin nettikiusaamiseen voi olla vaikea puuttua.

Koulujen kiusaamisen vastainen työ koetaan pääosin toimivaksi, mutta oppilaiden ja huoltajien roolia siinä tulisi lisätä.

Tämä käy ilmi Kansallisen koulutuksen (Karvi) toteuttamasta arvioinnista.

Karvin kyselyyn vastanneista kiusaamista kokeneista oppilaista 29 prosenttia ei ollut kertonut koulun aikuiselle tapahtuneesta. Yleisimmäksi syyksi kertomatta jättämiseen mainittiin se, ettei kertomisella uskottu olevan vaikutusta. Erityisen vaikeaksi oppilaat kokevat netissä tapahtuvasta kiusaamisesta kertomisen.

– Kiusatuksi tuleminen voi tuntua lapsesta tai nuoresta häpeälliseltä, sillä etenkin yläkouluikäiselle nuorelle kaveriporukassa pärjääminen on tärkeää. Epäsuorasta kiusaamisesta kertominen on myös usein nuorelle haastavaa: miten ottaa asia puheeksi, jos kyse ei ole niinkään yksittäisistä, kuvailtavissa olevista teoista, vaan epämääräisestä ja ikävästä tunteesta, että tulee torjutuksi vertaistensa joukossa?, kuvaa arviointiasiantuntija Eeva-Liisa Markkanen tiedotteessa.

Oppilailta kerätty aineisto osoitti, että erityisen tärkeä on vahvistaa oppilaiden luottamusta siihen, että koulun aikuisilla on halua ja keinoja puuttua kiusaamiseen. Osa oppilaista koki, että aikuiset eivät lähde riittävän aktiivisesti selvittämään kiusaamistilanteita.

Kodin ja koulun välinen yhteistyö on tärkeää, jotta huoltajat tietävät, että koulussa puututaan kiusaamiseen tehokkaasti. Arvioinnin mukaan koulun henkilökunnalta vaaditaan sitoutumista.

– Jos koko henkilöstö ei ole sitoutunut toimintaan, on kiusaamisen vastaista työtä vaikea juurruttaa koulujen arkeen, kertoo arviointiasiantuntija Niina Rumpu tiedotteessa.

Arvioinnin mukaan erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että myös hienovaraiseen, epäsuoraan kiusaamiseen puututaan johdonmukaisesti. Käyttämästään menetelmästä riippumatta koulut nostivat oppilaiden välisen kiusaamisen ohella suurimmiksi huolenaiheiksi oppilaiden välisen nettikiusaamisen, oppilaiden yksinäisyyden sekä oppilaiden poissaolot.

Noin kolmannes Karvin toteuttamaan kyselyyn vastanneista huoltajista ei kokenut saaneensa tietoa siitä, miten oman lapsen koulussa kiusaamista ehkäistään, miten siihen puututaan tai miten tapaukset selvitetään. Vielä harvempi koki saaneensa tietoa siitä, miten koulussa käytössä olevaa kiusaamisen vastaista menetelmää toteutetaan.